Foto przygoda w Świdwinie

W dniu 20.02.2019r. w Świdwinie nasze Stowarzyszenie podpisało umowę o powierzenie grantu na realizację operacji w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest: „Wzmocnienie kapitału społecznego przyczyniającego się do rozwoju potencjału obszaru objętego LSR o społeczność lokalną poprzez organizację imprez aktywizujących mieszkańców z terenu powiatu świdwińskiego”.

Grant realizowany będzie w ramach konkursu nr 1/2018/G ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania – „ Powiatu Świdwińskiego”.

Numer umowy o powierzenie grantu – 5-LGD/1/2018/G/004

Termin realizacji : marzec-maj 2019r. miejscowość – Świdwin
Wartość całkowita grantu: 14 899,00 zł.
Kwota dofinansowania: 14 899,00 zł.

Projekt pod nazwą – Foto przygoda w Świdwinie.

Szczegóły wkrótce.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *