Im więcej wiesz, tym szybciej reagujesz

Nasze Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na realizacje zadania publicznego pt. ,,Im więcej wiesz, tym szybciej reagujesz” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W zakresie pozyskania środków podjęliśmy współprace z zaprzyjaźnionymi ze stowarzyszeniem Panią Justyną Jurecką oraz Panią Elżbietą  Rosą. Planujemy nawiązanie współpracy z placówkami takimi jak miejscowe  szkoły, placówki wychowawcze, świetlice wiejskie, Urząd Miasta i Gminy Świdwin.

W programie  przewidziany jest :

  • zakup narkogogli oraz alkogogli
  • Warsztaty ” Jestem odpowiedzialny/a za swoje decyzje”. Uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z uzależnienia od różnych substancji, pokazanie negatywnych skutków korzystania z używek oraz promocja zdrowego stylu życia.
  • Konkurs plastyczny ” Świat wolny od uzależnień widziany oczami młodego człowieka”. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Świdwin. Przedmiotem konkursu będzie stworzenie pracy plastycznej, która swoją treścią będzie nawiązywała do promocji trzeźwego stylu życia. Technika pracy dowolna.
  • Konferencja ,, Świadomy dorosły –bezpieczny podopieczny”. Zorganizowanie konferencji skierowanej do pracowników pedagogicznych, pracowników świetlic wiejskich i samorządów uczniowskich z terenu miasta i gminy Świdwin. Planowana jest wymiana doświadczeń w zakresie radzenia sobie z problemem uzależnienia oraz wystąpienie specjalistów( tzw. praktyków) – osób doświadczonych w pracy z dziećmi i młodzieżą zażywająca szkodliwie środki psychoaktywne i uwikłanych w inne uzależnienia .

Zadania będą realizowane w okresie od kwietnia do grudnia 2019 roku.

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *