O nas

Celem Stowarzyszenia jest działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych, udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych, integrowanie środowiska, w tym osób niepełnosprawnych, służące pomocy rodzinie, przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym, promocja walorów regionalnych i turystyki regionalnej, kultywowanie historii, tradycji i kultury, promocja i organizacja wolontariatu, tworzenie i promocja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych), działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą, działalność na rzecz promocji miasta Świdwin.

Nazwa STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO – KULTURALNE „CARPE DIEM”
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
Numer KRS 0000355975 Powiat ŚWIDWIŃSKI
NIP 6722056289 Gmina ŚWIDWIN
REGON 32084396600000 Miejscowość ŚWIDWIN
Forma prawna STOWARZYSZENIE Adres UL. PARKOWA 24 /9
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Kod pocztowy 78-300
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń 2010-05-10

 

Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Sposób reprezentacji REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Członkowie reprezentacji
Nazwisko lub nazwa Nazwisko drugi człon Imię pierwsze Imię drugie Funkcja
FELIŃSKA MAGDALENA PREZES
MAKOWSKA MONIKA GRAŻYNA SEKRETARZ
SACHAJKO JUSTYNA MAJA SKARBNIK
SOKOŁOWSKA PAULINA JULIA PRZEWODNICZĄCA
MARKIEWICZ IZABELA IWONA WICEPREZES STOWARZYSZENIA

 

Materiały do pobrania:

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia

klauzula informacyjna dla członka

RODO – informacje dla członków Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Carpe Diem