O nas

… strona w budowie

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych, udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych, integrowanie środowiska, w tym osób niepełnosprawnych, służące pomocy rodzinie, przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym, promocja walorów regionalnych i turystyki regionalnej, kultywowanie historii, tradycji i kultury, promocja i organizacja wolontariatu, tworzenie i promocja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych), działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą, działalność na rzecz promocji miasta Świdwin.

Zapraszamy do naszego biura
SSK Carpe Diem
ul. Drawska 38
78-300 Świdwin

Materiały do pobrania:

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia

klauzula informacyjna dla członka

RODO – informacje dla członków Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Carpe Diem