Podpisanie umowy w obecności Marszałka woj. Zachodniopomorskiego

 

Dzisiaj w Szczecinie w obecności Marszałka województwa Zachodniopomorskiego pana Jarosława Rzepa odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania „Im więcej wiesz, tym szybciej reagujesz”.

Uroczystości odbyły się w Książnicy Pomorskiej.

Tylko 17 organizacji otrzymało dotacje na działania związane z uzależnieniami

Nasze Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na realizacje zadania publicznego pt. ,,Im więcej wiesz, tym szybciej reagujesz” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  W zakresie pozyskania środków podjęliśmy współprace z zaprzyjaźnionymi ze stowarzyszeniem Panią  Justyną Jurecką oraz Panią Elżbietą  Rosą. Planujemy nawiązanie współpracy z placówkami takimi jak miejscowe szkoły, placówki wychowawcze, świetlice wiejskie, Urząd Miasta i Gminy Świdwin.

W programie  przewidziany jest :

zakup narkogogli oraz alkogogli
Warsztaty ” Jestem odpowiedzialny/a za swoje decyzje”. Uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z uzależnienia od różnych substancji, pokazanie negatywnych skutków korzystania z używek oraz promocja zdrowego stylu życia.
Konkurs plastyczny ” Świat wolny od uzależnień widziany oczami młodego człowieka”. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Świdwin. Przedmiotem konkursu będzie stworzenie pracy plastycznej, która swoją treścią będzie nawiązywała do promocji trzeźwego stylu życia. Technika pracy dowolna.
Konferencja ,, Świadomy dorosły –bezpieczny podopieczny”. Zorganizowanie konferencji skierowanej do pracowników pedagogicznych, pracowników świetlic wiejskich i samorządów uczniowskich z terenu miasta i gminy Świdwin. Planowana jest wymiana doświadczeń w zakresie radzenia sobie z problemem uzależnienia oraz wystąpienie specjalistów( tzw. praktyków) – osób doświadczonych w pracy z dziećmi i młodzieżą zażywająca szkodliwie środki psychoaktywne i uwikłanych w inne uzależnienia .

Zadania będą realizowane w okresie od kwietnia do grudnia 2019 roku.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *