Posiedzenie komisji połączonych

Informuję o posiedzeniu komisji połączonych Rady Miasta Świdwin: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu; Komisji Bezpieczeństwa, Praworządności, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r.  o   godz. 13.00  w sali  nr 55  Urzędu Miasta.

Porządek spotkania:

1.           Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2.           Projekty uchwał.
3.           Sprawy różne.
4.           Zapytania i wnioski.
5.           Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
6.          Zakończenie posiedzenia komisji.

Przewodnicząca  Rady
Monika Stępniak