Program Wyborczy KWW Świdwin. Wspólne Miasto

Bezpieczeństwo.

 • Bezpieczne dziecko
  • zajęcia z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży
  • bezpieczna droga do szkoły
  • wychowanie komunikacyjne
  • bezpieczna szkoła bez przemocy
 • Bezpieczne miasto
  • reorganizacja straży miejskiej
  • rozbudowa i unowocześnienie monitoringu miejskiego
  • mapa miejsc niebezpiecznych
  • powołanie zespołu do spraw bezpieczeństwa w mieście
 • Bezpieczny senior
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa
  • zwiększenie świadomości seniorów w zakresie zagrożeń

 

Edukacja

 • rejonizacje „Zerówek”
 • likwidacja zmianowości
 • wspieranie szkolnych klubów wolontariusza
 • system stypendiów dla najzdolniejszych uczniów
 • minigranty na działania uczniowskie
 • doradztwo dla nauczycieli i systemem dodatków motywacyjnych za rozwój uczniów

 

Jedno miasto. Program infrastruktura:

 • działanie na rzecz remontu dróg dojazdowych do Świdwina z kierunków Połczyn Zdrój, Łobez, Płoty, Kołobrzeg.
 • dokończenie rewitalizacji Parku Miejskiego
 • wprowadzenie programu termomodernizacji domów w Świdwinie
 • wprowadzenie systemu wymiany ogrzewania gospodarstw domowych i podłączenie ich pod sieć Miejskiej Energetyki Cieplnej
 • budowa ścieżki rowerowej na Bukowiec i zagospodarowanie ciągu pieszego wokół jeziora
 • budowa placów zabaw i stref relaksu w różnych częściach miasta

 

Gospodarka i finanse

 • uregulowanie zobowiązań związanych z remontem ulic Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego
 • odbudowanie relacji Urząd – Przedsiębiorca. Wprowadzenie specjalnych godzin przyjęć przedsiębiorców przez Burmistrza
 • przywrócenie relacji Miasto – Gminy Powiatu Świdwińskiego
 • uregulowanie procesów sądowych toczonych przez samorząd
 • wsparcie dla przedsiębiorstw działających w Świdwinie. Punkt obsługi przedsiębiorcy
 • unormowanie gospodarki finansowej miasta

Kultura fizyczna i sport:

 • zwiększenie kwoty wsparcia dla stowarzyszeń sportowych,
 • remont boiska sportowego z dostosowaniem do wymagań lekkoatletycznych,
 • programy promocji sportu wśród dzieci i młodzieży

 

Organizacje pozarządowe

 • zwiększenia kwoty wsparcia dla organizacji pozarządowych
 • utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • utworzenie stanowiska do spraw organizacji pozarządowych
 • fundusz pożyczkowy
 • utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych

Kultura

 • zwiększenie liczby imprez i wydarzeń kulturalnych
 • organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
 • zwiększenie nakładów na imprezy promujące miasto:
  Kaziuki, Bitwa o Krowę, Dni Świdwina oraz Jarmark Świąteczny
 • organizacja pikników sąsiedzkich
 • organizacja Sylwestra na Placu

Świdwin. Miasto trzech pokoleń.

 • budowa żłobka miejskiego
 • rozbudowa i modernizacja przedszkoli
 • pełna współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz lokalnymi przedsiębiorcami w celu umożliwienia zatrudnienia naszym absolwentom szkół średnich i uczelni wyższych
 • rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie naszego miasta
 • organizacja Centrum Seniora

 

Program jaki przyjmujemy do realizacji jest realny.
Nie obiecujemy niemożliwego.
Nie dajemy obietnic bez pokrycia.
Dokładnie realizujemy swój plan pracy.

KWW Świdwin. Wspólne Miasto