II Sesja Rady Miasta Świdwin 28.11.2018 r.

 

Streszczenie posiedzenia sesji
– wprowadzono elektroniczny system głosowania
– wręczenie nominacji oraz ślubowanie pana Jacka Siwka

– podjęcie uchwały nr II/3/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świdwin

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świdwin:
– Mirosław Dereń
– Jerzy Konat
– Jacek Siwek
– Łukasz Paśk
– Barbara Bujak
– Justyna Kondracka
Uchwała Nr II/3/18

– podjęcie uchwały nr II/4/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Świdwin

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Świdwin
– Czesław Głuchowski
– Mirosław Dereń
– Agnieszka Perskiewicz
– Barbara Bujak
– Beata Ociepa
Uchwała Nr II/4/18

– podjęcie uchwały nr II/5/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałej Rady Miasta Świdwin i określenia przedmiotu jej działania

Skład osobowy Komisji Stałej:
– Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:
   – Barbara Bujak
   – Krzysztof Olszewski
   – Anna Zglenicka
   – Łukasz Paśk
   – Monika Makkowska
   – Izabela Markiewicz
– Komisja Bezpieczeństwa, Praworządności, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
   – Izabela Markiewicz
   – Jacek Siwek
   – Czesław Głuchowski
   – Wiesław Grzesiak
   – Jerzy Konat
   – Monika Makowska
– Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej:
   – Krzysztof Olszewski
   – Anna Zglenicka
   – Monika Makowska
   – Agnieszka Perskiewicz
   – Justyna Kondracka
   – Wiesław Grzesiak
   – Beata Ociepa
Uchwała Nr II/5/18

– podjęcie uchwały nr II/6/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Świdwin
Uchwała Nr II/6/18

uchwała nr II/7/18 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 dla Powiatu Świdwińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania  pn. „Przebudowa ulic Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego oraz ich skrzyżowania w m. Świdwin ”

uchwała nr II/8/18 w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok,