Wybory uzupełniające w Świdwinie – 17 marca 2019r.

Wybory uzupełniające w Świdwinie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN  z dnia 17 stycznia 2019r.  – podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach  wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych  w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Świdwinie w wyborach do Rady Miasta Świdwin zarządzonych na dzień 17 marca 2019r.ZARZĄDZENIE NR 6/2019  WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO  z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia  wyborów uzupełniających  – KALENDARZ WYBORCZY